تعرفه های اینترنت وایرلس دوربرد

کلیک کنید

سرعت
8 مگابیت

 • 40 گیگ
  96,400
 • 60 گیگ
  126,400
 • 90 گیگ
  171,400
 • 100 گیگ
  186,400
 • 135 گیگ
  238,900
 • 250 گیگ
  411,400

کد 525548

سرعت
16 مگابیت

 • 50 گیگ
  139,250
 • 80 گیگ
  195,500
 • 110 گیگ
  251,700
 • 150 گیگ
  326,750
 • 200 گیگ
  420,500
 • 400 گیگ
  795,500
 • 450 گیگ
  889,250

کد 528000

سرعت
24 مگابیت

 • 100 گیگ
  279,600
 • 200 گیگ
  504,600
 • 300 گیگ
  729,600
 • 600 گیگ
  1,404,600

کد 528073

سرعت
32 مگابیت

 • 150 گیگ
  457,400
 • 250 گیگ
  719,900
 • 350 گیگ
  982,400
 • 500 گیگ
  1,376,200

کد 528079

سرعت
50 مگابیت

 • 50 گیگ
  228,000
 • 100 گیگ
  372,800
 • 200 گیگ
  654,800
 • 400 گیگ
  1,272,800
 • 600 گیگ
  1,872,000

کد 528086

سرعت
8 مگابیت

 • 75 گیگ
  190,900
 • 180 گیگ
  348,400
 • 300 گیگ
  528,400

کد 525552

سرعت
16 مگابیت

 • 90 گیگ
  266,750
 • 150 گیگ
  379,250
 • 330 گیگ
  716,000

کد 528070

سرعت
24 مگابیت

 • 300 گیگ
  822,000
 • 600 گیگ
  1,483,500
 • 900 گیگ
  2,145,000
 • 1800 گیگ
  4,129,500

کد 528074

سرعت
32 مگابیت

 • 450 گیگ
  1,344,900
 • 750 گیگ
  2,116,600
 • 1050 گیگ
  2,888,400
 • 1500 گیگ
  4,046,000

کد 528081

سرعت
50 مگابیت

 • 150 گیگ
  606,800
 • 300 گیگ
  1,056,800
 • 600 گیگ
  1,956,800
 • 1200 گیگ
  3,742,000
 • 1800 گیگ
  5,506,000

کد 528088

سرعت
8 مگابیت

 • 180 گیگ
  411.400
 • 360 گیگ
  681.400
 • 600 گیگ
  1.041.400

کد 525553

سرعت
16 مگابیت

 • 120 گیگ
  401,700
 • 210 گیگ
  570,500
 • 450 گیگ
  1,020,500
 • 660 گیگ
  1,414,220

کد 528072

سرعت
24 مگابیت

 • 600 گیگ
  1,610,400
 • 1200 گیگ
  2,906,400
 • 1800 گیگ
  4,202,400
 • 3600 گیگ
  8,090,400

کد 528075

سرعت
32 مگابیت

 • 900 گیگ
  2,634,900
 • 1500 گیگ
  4,146,900
 • 2100 گیگ
  5,658,900
 • 3000 گیگ
  7,926,900

کد 528083

سرعت
50 مگابیت

 • 300 گیگ
  1,182,600
 • 600 گیگ
  2,082,600
 • 1200 گیگ
  3,875,000
 • 2400 گیگ
  7,331,300
 • 3600 گیگ
  10,787,300

کد 528089

سرعت
16 مگابیت

 • 300 گیگ
  896,700
 • 900 گیگ
  2,021,700
 • 1008 گیگ
  2,209,200
 • کد 528077

ترافیک مازاد

 • 3 گیگ
  9.000
 • 5 گیگ
  13.400
 • 10 گیگ
  24.400
 • 25 گیگ
  51.400
 • 50 گیگ
  90.400
 • 80 گیگ
  135.400
 • 100 گیگ
  165.400
 • 200 گیگ
  315.400
 • 500 گیگ
  765.400
 • 1000 گیگ
  1.515.400
 • کد 527169

ترافیک مازاد

 • 3 گیگ
  18,000
 • 5 گیگ
  26,800
 • 10 گیگ
  48,800
 • 25 گیگ
  102,800
 • 50 گیگ
  180,800
 • 80 گیگ
  270,800
 • 100 گیگ
  330,800
 • 200 گیگ
  630,800
 • 500 گیگ
  1,530,800
 • 1000 گیگ
  3,030,800
 • کد 527997

تمامی مبالغ به تومان است.
کلیه ترافیک ها ترافیک بین الملل میباشد.
برای بررسی قیمت با سازمان تنظیم مقررات بر روی خود تعرفه کلیلک کنید.

خدمات ارتباطات دوربرد

اینترنت وایرلس

خانگی و تجاری

سرویس های ابری

خرید هاست، دامنه و سرور

پهنای باند اختصاصی

سرعت تا بینهایت

خدمات تلفن وُیپ

تلفن درون شبکه و سازمانی

اینترنت پوینت تو پوینت

سرویس اینترنت اختصاصی