تعرفه های اینترنت ADSL دوربرد

کلیک کنید

سرویس های
غیر حجمی

 • 4 مگابیت

  10 گیگ

  53,600
 • 8 مگابیت

  12.5 گیگ

  67,000
 • 16 مگابیت

  20 گیگ

  107,200

سرویس های
حجمی

 • 4 مگابیت

  40+10 گیگ

  107,400
 • 8 مگابیت

  70+10 گیگ

  156,400
 • 16 مگابیت

  80+20 گیگ

  198,800

سرویس های
حجمی

 • 8 مگابیت

  40+10 گیگ

  167,100
 • 16 مگابیت

  70+30 گیگ

  372,800
 • 20 مگابیت

  120 گیگ

  432,800

سرویس های
غیر حجمی

 • 2 مگابیت

  15 گیگ

  67,000
 • 4 مگابیت

  30 گیگ

  107,200
 • 8 مگابیت

  40 گیگ

  134,000
 • 16 مگابیت

  80 گیگ

  214,400

سرویس های حجمی

 • 4 مگابیت

  120+30 گیگ

  291,400
 • 8 مگابیت

  210+30 گیگ

  438,400
 • 16 مگابیت

  240+60 گیگ

  543,800

سرویس های حجمی

 • 8 مگابیت

  120+30 گیگ

  455,100
 • 16 مگابیت

  210+90 گیگ

  1,056,800
 • 20 مگابیت

  360 گیگ

  1,236,800

سرویس های حجمی

 • 4 مگابیت

  240+60 گیگ

  567,400
 • 8 مگابیت

  420+60 گیگ

  861,400
 • 16 مگابیت

  480+120 گیگ

  1,056,800

سرویس های حجمی

 • 8 مگابیت

  180+120 گیگ

  887,100
 • 16 مگابیت

  420+180 گیگ

  2,082,800
 • 20 مگابیت

  720 گیگ

  2,442,800

سرویس های حجمی

 • 4 مگابیت

  480+120 گیگ

  1,119,400
 • 8 مگابیت

  840+120 گیگ

  1,707,400
 • 16 مگابیت

  960+240 گیگ

  2,082,800

سرویس های حجمی

 • 8 مگابیت

  360+240 گیگ

  1,751,100
 • 16 مگابیت

  720+480 گیگ

  3,882,800
 • 20 مگابیت

  1440 گیگ

  4,854,800

ترافیک مازاد

 • 3 گیگ
  18,000
 • 5 گیگ
  26,800
 • 10 گیگ
  48,800
 • 25 گیگ
  102,800
 • 50 گیگ
  180,800
 • 80 گیگ
  270,800
 • 100 گیگ
  330,800
 • 200 گیگ
  630,800
 • 500 گیگ
  1,530,800
 • 1000 گیگ
  3,030,800
 • کد 527997

سرویس 4 مگابیت برنزی

کد: 528143

سرویس 8 مگابیت برنزی

کد: 528150

سرویس 16 مگابیت برنزی و نقره ای

کد: 528183

سرویس 8 مگابیت نقره ای

کد: 528191

سرویس 20 مگابیت نقره ای

کد: 527977

تمامی مبالغ به تومان است.
کلیه ترافیک ها ترافیک بین الملل میباشد.
برای بررسی قیمت با سازمان تنظیم مقررات بر روی خود تعرفه کلیلک کنید.

خدمات ارتباطات دوربرد

اینترنت وایرلس

خانگی و تجاری

سرویس های ابری

خرید هاست، دامنه و سرور

پهنای باند اختصاصی

سرعت تا بینهایت

خدمات تلفن وُیپ

تلفن درون شبکه و سازمانی

اینترنت پوینت تو پوینت

سرویس اینترنت اختصاصی