سرعت 8 مگابیت (برنزی)​

 • 40 گیگ
  96,400
 • 60 گیگ
  126,400
 • 90 گیگ
  171,400
 • 100 گیگ
  186,400
 • 135 گیگ
  238,900
 • 250 گیگ
  411,400
 • کد 525548

سرعت 16 مگابیت (نقره ای)​

 • 50 گیگ
  139,250
 • 80 گیگ
  195,500
 • 110 گیگ
  251,750
 • 150 گیگ
  326,750
 • 200 گیگ
  420,500
 • 400 گیگ
  795,500
 • 450 گیگ
  889,250
 • کد 528000

سرعت 24 مگابیت
(نقره ای)​

 • 100 گیگ
  279,600
 • 200 گیگ
  504,600
 • 300 گیگ
  729,600
 • 600 گیگ
  1,404,600
 • کد 528073

سرعت 32 مگابیت
(نقره ای)​

 • 150 گیگ
  457,400
 • 250 گیگ
  719,900
 • 350 گیگ
  982,400
 • 500 گیگ
  1,376,200
 • کد 528079

سرعت 50 مگابیت
(نقره ای)​

 • 50 گیگ
  228,000
 • 100 گیگ
  372,800
 • 200 گیگ
  654,800
 • 400 گیگ
  1,272,800
 • 600 گیگ
  1,872,800
 • کد 528086

سرعت 8 مگابیت (برنزی)

 • 75 گیگ
  190,900
 • 180 گیگ
  348,400
 • 300 گیگ
  528,400
 • کد 525552

سرعت 16 مگابیت (نقره ای)

 • 90 گیگ
  266,750
 • 150 گیگ
  379,250
 • 330 گیگ
  716,000
 • کد 528070

سرعت 24 مگابیت (نقره ای)

 • 300 گیگ
  822,000
 • 600 گیگ
  1,483,500
 • 900 گیگ
  2,145,000
 • 1800 گیگ
  4,129,500
 • کد 528074

سرعت 32 مگابیت (نقره ای)

 • 450 گیگ
  1,344,900
 • 750 گیگ
  2,116,600
 • 1050 گیگ
  2,888,400
 • 1500 گیگ
  4,046,000
 • کد 528081

سرعت 50 مگابیت (نقره ای)

 • 150 گیگ
  606,800
 • 300 گیگ
  1,056,800
 • 600 گیگ
  1,956,800
 • 1200 گیگ
  3,742,000
 • 1800 گیگ
  5,506,000
 • کد 528088

سرعت 8 مگابیت (برنزی)​

 • 180 گیگ
  411.400
 • 360 گیگ
  681.400
 • 600 گیگ
  1.041.400
 • کد 525553

سرعت 16 مگابیت (نقره ای)​

 • 120 گیگ
  401,700
 • 210 گیگ
  570,500
 • 450 گیگ
  1,020,500
 • 660 گیگ
  1,414,220
 • کد 528072

سرعت 24 مگابیت (نقره ای)

 • 600 گیگ
  1,610,400
 • 1200 گیگ
  2,906,400
 • 1800 گیگ
  4,224,000
 • 3600 گیگ
  8,090,400
 • کد 528075

سرعت 32 مگابیت (نقره ای)

 • 900 گیگ
  2,634,900
 • 1500 گیگ
  4,046,000
 • 2100 گیگ
  5,658,900
 • 3000 گیگ
  7,926,900
 • کد 528083

سرعت 50 مگابیت (نقره ای)

 • 300 گیگ
  1,182,600
 • 600 گیگ
  2,082,600
 • 1200 گیگ
  3,875,000
 • 2400 گیگ
  7,331,300
 • 3600 گیگ
  10,787,300
 • کد 528089

سرعت 16 مگابیت (نقره ای)

 • 300 گیگ
  896,700
 • 900 گیگ
  2,021,700
 • 1008 گیگ
  2,209,200
 • کد 528077

ترافیک مازاد (نقره ای)

 • 3 گیگ
  18,000
 • 5 گیگ
  26,800
 • 10 گیگ
  48,800
 • 25 گیگ
  102,800
 • 50 گیگ
  180,800
 • 80 گیگ
  270,800
 • 100 گیگ
  330,800
 • 200 گیگ
  630,800
 • 500 گیگ
  1,530,800
 • 1000 گیگ
  3,030,800
 • کد 527997

ترافیک مازاد (برنزی)

 • 3 گیگ
  9.000
 • 5 گیگ
  13.400
 • 10 گیگ
  24.400
 • 25 گیگ
  51.400
 • 50 گیگ
  90.400
 • 80 گیگ
  135.400
 • 100 گیگ
  165.400
 • 200 گیگ
  315.400
 • 500 گیگ
  765.400
 • 1000 گیگ
  1.515.400
 • کد 527169

سرویس های حجمی (برنزی)​

 • 4 مگابیت

  40+10 گیگ

  107,400
 • 8 مگابیت

  70+10 گیگ

  156,400
 • 16 مگابیت

  80+20 گیگ

  198,800

سرویس های حجمی (نقره ای)​

 • 8 مگابیت

  40+10 گیگ

  167,100
 • 16 مگابیت

  70+30 گیگ

  372,800
 • 20 مگابیت

  120 گیگ

  432,800

سرویس های غیر حجمی (برنزی)

 • 4 مگابیت

  10 گیگ

  53,600
 • 8 مگابیت

  12.5 گیگ

  67,000
 • 16 مگابیت

  20 گیگ

  107,200

سرویس های غیر حجمی (نقره ای)​

 • 2 مگابیت

  15 گیگ

  67,000
 • 4 مگابیت

  30 گیگ

  107,200
 • 8 مگابیت

  40 گیگ

  134,000
 • 16 مگابیت

  80 گیگ

  214,400

سرویس های حجمی (برنزی)

 • 4 مگابیت

  120+30 گیگ

  291,400
 • 8 مگابیت

  210+30 گیگ

  438,400
 • 16 مگابیت

  240+60 گیگ

  543,800

سرویس های حجمی (نقره ای)

 • 8 مگابیت

  120+30 گیگ

  455,100
 • 16 مگابیت

  210+90 گیگ

  1,056,800
 • 20 مگابیت

  360 گیگ

  1,236,800

سرویس های حجمی (برنزی)​

 • 4 مگابیت

  240+60 گیگ

  567,400
 • 8 مگابیت

  420+60 گیگ

  861,400
 • 16 مگابیت

  480+120 گیگ

  1,056,800

سرویس های حجمی (نقره ای)​

 • 8 مگابیت

  180+120 گیگ

  887,100
 • 16 مگابیت

  420+180 گیگ

  2,082,800
 • 20 مگابیت

  720 گیگ

  2,442,800

سرویس های حجمی (برنزی)

 • 4 مگابیت

  480+120 گیگ

  1,119,400
 • 8 مگابیت

  840+120 گیگ

  1,707,400
 • 16 مگابیت

  960+240 گیگ

  2,082,800

سرویس های حجمی (نقره ای)

 • 8 مگابیت

  360+240 گیگ

  1,751,100
 • 16 مگابیت

  720+480 گیگ

  3,882,800
 • 20 مگابیت

  1440 گیگ

  4,854,800

ترافیک مازاد (نقره ای)

 • 3 گیگ
  18,000
 • 5 گیگ
  26,800
 • 10 گیگ
  48,800
 • 25 گیگ
  102,800
 • 50 گیگ
  180,800
 • 80 گیگ
  270,800
 • 100 گیگ
  330,800
 • 200 گیگ
  630,800
 • 500 گیگ
  1,530,800
 • 1000 گیگ
  3,030,800
 • کد 527997

تمامی مبالغ به تومان است.
کلیه ترافیک ها ترافیک بین الملل میباشد.
برای بررسی قیمت با سازمان تنظیم مقررات بر روی خود تعرفه کلیلک کنید.
ویژگی های و مزایای خدمات نقره ای و برنزی شرکت ارتباطات دوربرد

خدمات ارتباطات دوربرد

اینترنت وایرلس

خانگی و تجاری

سرویس های ابری

خرید هاست، دامنه و سرور

پهنای باند اختصاصی

سرعت تا بینهایت

خدمات تلفن وُیپ

تلفن درون شبکه و سازمانی

اینترنت پوینت تو پوینت

سرویس اینترنت اختصاصی