سرعت 2 مگایبت

 • 30 گیگ
  70.800
 • 50 گیگ
  1.01.400
 • 100 گیگ
  141.120

سرعت 4 مگابیت

 • 15 گیگ
  49.800
 • 30 گیگ
  76.800
 • 50 گیگ
  107.400
 • 100 گیگ
  182.400
 • 200 گیگ
  265.920

سرعت 8 مگابیت

 • 40 گیگ
  96.400
 • 60 گیگ
  126.400
 • 100 گیگ
  186.400
 • 135 گیگ
  238.900
 • 90 گیگ
  137.120
 • 250 گیگ
  370.260
 • 400
  509.120

سرعت 16 مگابیت

 • 80 گیگ
  156.400
 • 110 گیگ
  201.400
 • 150 گیگ
  261.400
 • 200 گیگ
  336.400
 • 400 گیگ
  572.760
 • 600 گیگ
  749.120

سرعت 20 مگابیت

 • 500 گیگ
  629.120
 • 600 گیگ
  795.940

سرعت 24 مگابیت

 • 500 گیگ
  668.440
 • 600 گیگ
  842.760

سرعت ۲۸ مگابیت

 • 500 گیگ
  707.760
 • 600 گیگ
  889.580

سرعت 32 مگابیت

 • 500 گیگ
  786.400
 • 600 گیگ
  936.400

سرعت 4 مگابیت

 • 45 گیگ
  133.900
 • 150 گیگ
  291.400

سرعت 8 مگابیت

 • 75 گیگ
  190.900
 • 180 گیگ
  348.400
 • 300 گیگ
  528.400
 • 405 گیگ
  685.900

سرعت 16 مگابیت

 • 90 گیگ
  213.400
 • 330 گیگ
  573.400
 • 450 گیگ
  753.400
 • 600 گیگ
  978.400

سرعت 8 مگابیت

 • 90 گیگ
  276.400
 • 180 گیگ
  411.400
 • 360 گیگ
  681.400
 • 600 گیگ
  1.041.400

سرعت 16 مگابیت

 • 120 گیگ
  317.900
 • 210 گیگ
  441.400
 • 450 گیگ
  816.400
 • 660 گیگ
  1.131.400

سرعت 16 مگابیت

 • 180 گیگ
  537.400
 • 360 گیگ
  807.400
 • 900 گیگ
  1.436.000

فارس

ترافیک مازاد

 • 3 گیگ
  9.000
 • 4 گیگ
  11.200
 • 6 گیگ

  15.600
 • 10 گیگ

  24.400
 • 20 گیگ
  42.400
 • 50 گیگ
  90.400
 • 100 گیگ
  165.400
 • 200 گیگ
  315.400
 • 500 گیگ
  765.400
 • 1000 گیگ
  1.515.400

بندر عباس

ترافیک مازاد

 • 3 گیگ
  9.000
 • 5 گیگ
  13.400
 • 10 گیگ

  24.400
 • 25 گیگ
  51.400
 • 50 گیگ
  90.400
 • 80 گیگ
  135.400
 • 100 گیگ
  165.400
 • 200 گیگ
  315.400
 • 500 گیگ
  765.400
 • 1000 گیگ
  1.515.400

فارس

 • سرویس غیر حجمی 1024 - 1 ماهه

  (20 گیگ داخلی معادل 10 گیگ بین الملل)

  25.000
 • سرویس غیرحجمی 2048 - 1ماهه

  (30 گیگ داخلی معادل 15 گیگ بین الملل)

  43.800
 • سرویس غیرحجمی4096 - 1ماهه

  (40 گیگ داخلی معادل 20 گیگ بین الملل)

  60.000
 • سرویس غیرحجمی8192 - 1ماهه

  (60 گیگ داخلی معادل 30 گیگ بین الملل)

  100.000

بندر عباس

 • سرویس غیر حجمی 1 تا 8 مگ - 1 ماهه

  60 گیگ

  130.000
 • سرویس غیر حجمی 2048 - 1 ماهه

  (70 گیگ ترافیک داخلی معادل 35 گیگ بین الملل )

  57.000
 • سرویس غیر حجمی 2048 - 1 ماهه

  (80گیگ داخلی معادل 40 گیگ بین الملل )

  74.000
 • سرویس غیر حجمی 4096 - 1 ماهه

  (120 گیگ ترافیک داخلی معادل 60 گیگ بین الملل )

  87.000
 • سرویس غیر حجمی 4096 - 1 ماهه

  (160 گیگ داخلی معادل 80 گیگ بین الملل )

  138.000
 • سرویس غیر حجمی 8192 - 1 ماهه

  (200 گیگ ترافیک داخلی معادل 100 گیگ بین الملل )

  154.800
 • سرویس غیر حجمی8192 - 1 ماهه

  (240 گیگ داخلی معاد120 گیگ بین الملل )

  204.000
تمامی مبالغ به تومان است.

خدمات ارتباطات دوربرد

اینترنت وایرلس

خانگی و تجاری

سرویس های ابری

خرید هاست، دامنه و سرور

پهنای باند اختصاصی

سرعت تا بینهایت

خدمات تلفن وُیپ

تلفن درون شبکه و سازمانی

اینترنت پوینت تو پوینت

سرویس اینترنت اختصاصی