سرعت 2 مگایبت

 • 30 گیگ
  70.800
 • 50 گیگ
  101.400
 • 100 گیگ
  141.120
 • کد 525512

سرعت 4 مگابیت

 • 15 گیگ
  49.800
 • 30 گیگ
  76.800
 • 50 گیگ
  107.400
 • 100 گیگ
  182.400
 • 200 گیگ
  265.920
 • کد 525513

سرعت 8 مگابیت

 • 40 گیگ
  96.400
 • 60 گیگ
  126.400
 • 90 گیگ
  137.120
 • 100 گیگ
  186.400
 • 135 گیگ
  238.900
 • 250 گیگ
  370.260
 • 400 گیگ
  509.120
 • کد 525548

سرعت 16 مگابیت

 • 80 گیگ
  156.400
 • 110 گیگ
  201.400
 • 150 گیگ
  261.400
 • 200 گیگ
  336.400
 • 400 گیگ
  572.760
 • 600 گیگ
  749.120
 • کد 525561

سرعت 20 مگابیت

 • 500 گیگ
  629.120
 • 600 گیگ
  795.940
 • کد 525517

سرعت 24 مگابیت

 • 500 گیگ
  668.440
 • 600 گیگ
  842.760
 • کد 525518

سرعت ۲۸ مگابیت

 • 500 گیگ
  707.760
 • 600 گیگ
  889.580
 • کد 525519

سرعت 32 مگابیت

 • 500 گیگ
  786.400
 • 600 گیگ
  936.400
 • کد 527293

سرعت 4 مگابیت

 • 45 گیگ
  133.900
 • 150 گیگ
  291.400
 • کد 525513

سرعت 8 مگابیت

 • 75 گیگ
  190.900
 • 180 گیگ
  348.400
 • 300 گیگ
  528.400
 • 405 گیگ
  685.900
 • کد 525552

سرعت 16 مگابیت

 • 90 گیگ
  213.400
 • 330 گیگ
  573.400
 • 450 گیگ
  753.400
 • 600 گیگ
  978.400
 • کد 525562

سرعت 8 مگابیت

 • 90 گیگ
  276.400
 • 180 گیگ
  411.400
 • 360 گیگ
  681.400
 • 600 گیگ
  1.041.400
 • کد 525553

سرعت 16 مگابیت

 • 120 گیگ
  317.900
 • 210 گیگ
  441.400
 • 450 گیگ
  816.400
 • 660 گیگ
  1.131.400
 • کد 525566

سرعت 16 مگابیت

 • 180 گیگ
  537.400
 • 360 گیگ
  807.400
 • 900 گیگ
  1.436.000
 • کد 525574

فارس

ترافیک مازاد

 • 3 گیگ
  9.000
 • 4 گیگ
  11.200
 • 6 گیگ
  15.600
 • 10 گیگ
  24.400
 • 20 گیگ
  42.400
 • 50 گیگ
  90.400
 • 100 گیگ
  165.400
 • 200 گیگ
  315.400
 • 500 گیگ
  765.400
 • 1000 گیگ
  1.515.400
 • کد 527169

بندر عباس

ترافیک مازاد

 • 3 گیگ
  9.000
 • 5 گیگ
  13.400
 • 10 گیگ
  24.400
 • 25 گیگ
  51.400
 • 50 گیگ
  90.400
 • 80 گیگ
  135.400
 • 100 گیگ
  165.400
 • 200 گیگ
  315.400
 • 500 گیگ
  765.400
 • 1000 گیگ
  1.515.400
 • کد 527169

فارس

 • سرویس غیر حجمی 1024 - 1 ماهه

  (20 گیگ داخلی معادل 10 گیگ بین الملل) کد 527293

  25.000
 • سرویس غیرحجمی 2048 - 1ماهه

  (30 گیگ داخلی معادل 15 گیگ بین الملل) کد 525512

  43.800
 • سرویس غیرحجمی4096 - 1ماهه

  (40 گیگ داخلی معادل 20 گیگ بین الملل) کد 525513

  60.000

بندر عباس

 • سرویس غیر حجمی 1 تا 8 مگ - 1 ماهه

  ( 60 گیگ) کد 525548

  130.000
 • سرویس غیر حجمی 2048 - 1 ماهه

  (70 گیگ ترافیک داخلی معادل 35 گیگ بین الملل ) کد 525512

  57.000
 • سرویس غیر حجمی 2048 - 1 ماهه

  (80گیگ داخلی معادل 40 گیگ بین الملل ) کد 525512

  74.000
 • سرویس غیر حجمی 4096 - 1 ماهه

  (120 گیگ ترافیک داخلی معادل 60 گیگ بین الملل ) کد 525513

  87.000
 • سرویس غیر حجمی 4096 - 1 ماهه

  (160 گیگ داخلی معادل 80 گیگ بین الملل ) کد 525513

  138.000
 • سرویس غیر حجمی 8192 - 1 ماهه

  (200 گیگ ترافیک داخلی معادل 100 گیگ بین الملل ) کد 525548

  154.000
 • سرویس غیر حجمی8192 - 1 ماهه

  (240 گیگ داخلی معاد120 گیگ بین الملل ) کد 525548

  204.000
تمامی مبالغ به تومان است.

خدمات ارتباطات دوربرد

اینترنت وایرلس

خانگی و تجاری

سرویس های ابری

خرید هاست، دامنه و سرور

پهنای باند اختصاصی

سرعت تا بینهایت

خدمات تلفن وُیپ

تلفن درون شبکه و سازمانی

اینترنت پوینت تو پوینت

سرویس اینترنت اختصاصی