قوانین و مقررات


قوانین و مقررات (قرارداد فروش)

جهت دانلود و مشاهده قرارداد فروش اینترنت پر سرعت به مشترکین از لینک زیر اقدام فرمایید.
قرارداد فروش اینترنت پرسرعت

مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

جهت دانلود و مشاهده مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از لینک های زیر اقدام فرمایید.

مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات(شماره 237)

مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات(شماره 266)


سرور مجازی اختصاصی (VPS) برای چه کسانی میتواند مفید باشد؟