اخبار فن آوری


عدم موفقیت محققان سنگاپوری درتوسعه رمزنگاری در بسترشبکه
اخبار آی تی, دسته‌بندی نشده

عدم موفقیت محققان سنگاپوری درتوسعه رمزنگاری در بسترشبکه

مهندسی ST و دانشگاه ملی سنگاپور به دنبال استفاده از فناوری رمزنگاری کوانتومی برای ساختن ابزارهای رمزنگاری شبکه هستند ، بنابراین برای کاهش خطرات امنیتی که ممکن است هنگام محاسبات...