ردیفسرعت (مگ)زمان (ماه)ترافیک داخلی (گیگ)قیمت (تومان)توضیحات
18192614088.800هرمزگان
2128 تا 819232427.000فارس و هرمزگان
316384122000987.000فارس و هرمزگان
440961100تخفیف استثناییسرویس داغ تابستان
520483180183.400سرویس داغ تابستان
640963300291.400سرویس داغ تابستان
781923360348.400سرویس داغ تابستان

تخفیف ویژه دوربرد رو از دست ندین...

فهرست